Jdi na obsah Jdi na menu
 


7. část → do roku 1991

 

1984
(opis – neupravováno)
 
Povaha roku – zima
Rok 1984 začal mírným počasím, až netypickým pro tuto část roku. Země byla beze sněhu, nemrzlo a svítilo slunce. 7. ledna začalo mírně mrznout a napadlo trochu sněhu, kterého přibylo na 10 cm až po 20. lednu. Celý leden nepřesáhly nejnižší teploty mínus 7oCelsia. Počátek února se představil opět oblevou a teplotami ž 8o  nad nulou. Po druhé únorové dekádě začalo více mrznout s teplotami do mínus 12oC. Připadlo více sněhu a byly tak vytvoření podmínky pro lyžování
Jaro
Březen se vyznačoval blížícím se jarem, na jeho konci dosahovaly teploty 5 – 10oC.
Léto
Květen byl už tradičně chladný a červen si s ním moc nezadal. Potom přišel červenec s rozmarným počasím a nízkými ranními teplotami.
Silná bouře s kroupami
12. července, půl hodiny před půlnocí přišla bouře se silným větrem a krupobitím. Tato bouře nepáchala velké škody na ovoci, především na jablkách, hruškách, švestkách, třešních, ale i na zelenině a bramborách.
Těžké škody s krupobití
Největší škody byly napáchána na polích, hlavně na všech obilninách, u kterých bylo místy úplně vytlučeno zrno a obilí značně polehlo. Jen v našem Jednotném zemědělském družstvu Horácko bylo škody spočítány na 13. milionů korun
Časté bouře
Tento rok bylo bouřek nepočítaně až do konce srpna. Bouře s kroupami byla ještě 5. srpna, bylo však přitom více vody, takže už tolik škody nenatropila.
Pěkný konec léta
Konec srpna už však byl pěkný, slunečný a přál zemědělcům při dokončování druhé senoseče. V této době byly také započaté žně. Ukončené byly však až 21. září, protože pro neustálé přeháňky musely být žně na čtrnáct dní přerušené.
Podzim
Podzim byl poměrně pěkný a první mrazíky přišly až 12.listopadu, do této doby vydržely kvést všechny podzimní květiny.
Zima
 První sníh přišel 18. listopadu a byl předzvěstí kruté zimy, která následovala. Na vánoce panovalo hezké zimní počasí, konec roku se však vyznačoval silným mrazem více jak mínus 10oCelsia se studeným a silným větrem.
 
Úroda
I když vzpomínaná bouře s krupami natropila mnoho škod, vyzněl zemědělský rok poměrně dobře. Urodilo se dostatek brambor, řepy, slabší úrodu zaznamenaly obilniny. Jednalo se však o krajové ztráty, protože v rámci celé republiky bylo dosaženo rekordní úrody více jak jedenáct milionů tun obilí.
Špatná kvalita ovoce
Slabší úroda a nižší kvalitou byla u ovoce, zejména to byly silně potlučené třešně, které v mnoha případech shnily na stromech. Nejhůře dopadly jablka, které bylo nutné pro špatnou kvalitu použít na ovocný mošt, nebo zkrmit králíky a podobně.
 
Nedostatek spodní vody
V letošním roce, kdy bylo dost dešťových srážek by se mohlo zdát, že budou doplněné oslabené spodní zásobárny pitné vody. Opak je však pravdou, protože byly jenom časté, ale nebyl dostatečně vydatné. Z těchto důvodů je třeba vodou i nadále šetřit.
 
Společenský, kulturní a sportovní život v obci
Aktivita a činnost Občanského výboru v obci se vyznačuje snahou udržovat vybudované zařízení, především je to celoroční údržba zeleně v parcích, údržba chodníků a vysazování další zeleně.
 
Jarní úklid
 Stalo se už pravidlem, že si občané v rámci jarních národních směn uklidí kolem svých domů
Řada z nich se pak celoročně stará o pěkný vzhled svého okolí. Nejlépe je hodnocen park na „Jamách“ a je dáván jako příklad pro ostatní. Každoročně se brzy z jara provádí úklid chodníků, silnice a sklizené zbytky zimního posypu tvoří několik traktorových vleček
 
Udělení řádu práce
S uznáním bylo občany kvitováno udělení Řádu práce pro čestného občana naší obce, hudebního skladatele Karla Horkého při příležitosti jeho pětasedmdesátých narozenin a zásluhy o rozvoj socialistické hudební kultury. Vysoké vyznamenání našemu rodákovi bylo předáno v Brně za přítomnosti tajemníka ústředního výboru Komunistické strany Československa Josefa Havlína. Přítomni byli rovněž vedoucí představitelé Jihomoravského kraje a ministr kultury ČSR Milan Klusák
Předání pamětní plakety
Následovalo pozvání na besedu na MNV v Předíně, kde mu tajemník OV KSČ Stanislav Podhrázký předal pamětní plaketu Za zásluhy o rozvoj revolučních tradic okresu Třebíč.
 
Sportovní události
I letos si naši fotbalisté vedli úspěšně. V jarní ukončené části skočili v okresní soutěži skupiny „D“ jako pátí. Po podzimní části jsou v novém ročníku na devátém místě a je předpoklad, že v jarní části si svoje postavení zlepší.
 
Okresní soutěž požárníků
Dobře si vedli i naši požárníci, kteří po několika neúspěšných ročnících okrskové soutěže požárních družstev vyhráli a postoupili do okresní soutěže. Okrsková soutěž byla uspořádána ve Štěměchách na fotbalovém hřišti “Na Vrchách“ a byla pořadateli velmi dobře připravena. Počasí se vydařilo a tak byla i pěkná návštěva.
 
Masopustní průvod
Velmi pěknou akcí, kterou uspořádali sportovci společně s požárníky byl masopustní průvod. Za mrazivého, ale krásně slunečného dne s pěknou vrstvou sněhu prošel průvod s více jak třiceti maskami obcí. Jako přitažlivá atrakce byla součásti průvodu pojízdná udírna, která nabízela za velikého zájmu čerstvě vyuzené uzeniny. Večer pak pokračovalo masopustní veselí merendou v kulturním domě.
 
Pohyb obyvatelstva
Narození
Jiří Paulas,              13. dubna, bydliště č. 15
Miroslav Herynek, 24. října,    bydliště č. 15
 
Úmrtí
V roce 1984 zamřeli tito občané
Božena Píšová         ve věku   75 let, 11. ledna,    č.   17
Otakar Polenda        ve věku   59 let, 17. března    č.   46
Emilie Kociánová    ve věku 78 let, 13. dubna,    č.   87
František Zvěřina     ve věku 84 let, 13. června,   č.   84
Blažena Padrnosová ve věku 56 let,   17. září,       č.   75
Bohuslav Horký       ve věku 77 let, 29. prosince, č. 106
 
Vzpomínky na založení družstva v naší obci
Počátky družstva
V letošním roce, kdy vzpomínáme 35. výročí socializace zemědělství je spojeno s IX. Sjezdem KSČ v roce 1949, který schválil novou etapu socializace zemědělské výroby.
První předseda
V naší obci byl v roce 1950 založen přípravný výbor Jednotného zemědělského družstva v počtu 13 členů. Skládal se převážně z dělníků – komunistů. Prvním předsedou byl zvolen Antonín Trnka z. č. 107, který byl malorolník.
Stavba družstevní prádelny
První akcí družstva a jak se později ukázalo akcí nanejvýše prospěšnou, užitečnou a příkladnou byla stavba družstevní prádelny, která značně snížila dřinu vesnických žen. Názorně ukázala přednosti družstevnictví. Tento první typ JZD obhospodařoval pozemky obecního konfiskátu a vlastní o výměře 80 hektarů zemědělské půdy.
Rozpad družstva
V roce 1953 došlo k rozpadu družstva. Pozemky konfiskátu byly přiděleny středním zemědělcům.
Nové družstvo, rozorání mezí
 V roce 1955 se znovu podařilo založit družstvo s 19 členy a byla provedená hospodářsko-technická úprava půdy s rozoráním mezí a úpravy polních cest v celém hospodářském katastru obce. Toto provedla mechanizační četa Strojně traktorové stanice v Třebíči. Předsedou II. typu družstva byl zvolen Josef Dokulil, střední zemědělec.
Adaptace stájí, společné ustájení
Byly adaptované stáje v bývalém konfiskátě (hospodářství vystěhovaných zemědělců Kružíka a Báni) a byl proveden prví svod dobytka do společných ustájení, který byl mnohdy provázen slzami v očích hospodáře.
Těžké začátky
Od počátku založení JZD se veškeré práce prováděly ručně, úplnou samozřejmostí byla každodenní odpolední pomoc dělníků ze závodů. Řadu roků byly například všechny louky posekány ručně a to především zásluhou a pomocí dělníků, kteří po své pracovní době a návratu do svých domovů většinou z Třebíče, denně od jara do podzimu tuto namáhavou práci vykonávali. Práce v sobotu odpoledne a v neděli byla samozřejmostí. V době žní se prováděl výmlat se svozem obilí nepřetržitě i v nočních hodinách. Na tyto práce nastupovali dobrovolně členové společenských organizací, členové KSČ a ČSM, šli příkladem.
Stavba kravína
Velmi malým nákladem byl postaven kravín pro více jak sto dojnic, který slouží doposud. Při této stavbě, stejně jako vybudování potřebných studní a vodovodu byly odpracovány stovky brigádnických hodin zdarma. Jako vždy i zde působili nejlepším příkladem dělníci-komunisté.
Vstup dalších rolníků do družstva
V roce 1956 vstoupili do JZD mimo tří rolníků všichni zemědělci v obci. V obci bylo před založením družstva více jak 80 zemědělských závodů, především malých a středních.
Nový předseda
Novým předsedou byl zvolen Ladislav Svoboda, bývalý dělník a komunista.
Zakoupení prvního traktoru
V roce 1957 byl zakoupen první traktor Zetor 25. V těžkých létech založení družstva převažovala těžká fyzická práce za minimální odměnu.
Těžká práce
Velký díl dřiny ležel na ženách, které vykonávaly těžké práce na poli i ve stájích. Ručně sbíraly kámen na polích, který se v naších podmínkách tak hojně vyskytuje, při žních ručně odebíraly, vázaly a stavěly panáky, ručně nakládaly a uskladňovaly do stodol k vymlácení, které se provádělo až do zimy. Při senoseči bylo sušení i sklizeň prováděna téměř výhradně ručně. Na podzim je čekalo ruční sbírání a uskladnění brambor a řepy. Hnojení půdy bylo prováděno také jen ručním rozhazováním.
Mužů byl v družstvu vždycky nedostatek a byli proto využívání především jako kočí a s přibývající mechanizací jako traktoristé.
Sloučení družstva
Samostatně hospodařilo JZD ve Štěměchách do roku 1960, kdy bylo sloučeno s JZD Předín a Hory se sídlem v Předíně a pojmenováno na JZD Horácko.
 
Pokračování retrospektivního zápisu z historie naší obce
Zápis z roku 1931 přináší smutnou zprávu
Smrt bleskem
Při návratu z pouti v sousedním Chlístově byla v bouři zabity bleskem Marie Sochnová, které bylo teprve 13 roků. Stalo se to na samém okraji severovýchodní části obce zvané „Královský kopeček“. Do dnešních dnů v těch místech upomíná tuto tragickou nehodu pomníček.
Požáry v obci
1. května 1932 vypukl oheň v domě č. 37 patřící Marii Kolářové. Domek úplně vyhořel a byl předzvěstí velkého požáru, který vznikl 17. května 1932 o půl desáté dopoledne ve stodole Františka Jeřábka č. 1. Za silného větru se velmi rychle rozšířil a záhy nabyl katastrofálních rozměrů. Úplně vyhořelo třináct obytných stavení a sedm stodol. Bylo zničeno mnoho ovocných stromů. Příčina požáru zůstala nevysvětlena
.Stavba nových domů
V témže roce byly postavené nové domy a to Václava Trnky č. 14, Aloise Prchala, Václava a Františka Pařízkových, Josefa Trnky, Františka Šabackého a Ladislav Fialy.
Změna kronikáře
V roce 1933 došlo ke změně kronikáře. Na velmi náročném, záslužném a krásném díle Bohumila Jonáše, který velmi pracně sepsal historii obce z různých pramenů a vyprávění nejstarších občanů pokračoval ve vedení obecní kroniky nový řídící učitel Karel Heinige, který byl správcem zdejší školy od roku 1930. Členy letopisecké komise byli zvoleni Josef Fenik a Cyril Trnka.
Stavba stého domu
 V roce 1934 dosáhla naše obec 100 čísel domů. Jubilejní číslo dostal nový domek Josefa Škorpíka.
Výsadba stromů
V roce 1935 byly vysázené třešňové aleje na cestě k Dašovu a v roce 1936 bylo vysázeno 90 švestek a 10 hrušní kolem cesty ke Kozině. Záznamy v kronice z tohoto období jsou poněkud chudší. Převládají záznamy o politických třenicích, které měly velký vliv na rozvoj obce..
Vznikala už mezinárodní hrozba fašismu a druhé světové války.
Volby z r. 1938
22. května 1938 byl zvolen starostou Josef Kovář č. 73 a místostarostou Antonín Dokulil, který však ještě téhož roku zemřel a místo něho byl zvolen Josef Fenik.
Úprava rybníka
V tomto roce byl vybetonován rybník před školou a provedena úprava parku nákladem 3000 korun.
Úprava parku
 Byly vysázeny další lípy v parku u školy. Počet domů vzrostl na 106. Dokončeny byly domy Karla Bobka a Bohuslav Horkého
Mobilizace
28. října byla vyhlášena mobilizace a hned při první výzvě narukovalo z naší obce 35 mužů.
Válka
V roce 1939 začala válka a s ní spojené útrapy. Z obce odešlo mnoho mladých lidí na nucené práce do Německa.
Odvlečení občanů
Do koncentračních táborů byli odvlečeni manželé Růžičkovi, Ladislav Hoch, hajný Poláček z Dašova. L. Hoch, dcera manželů Růžičkových a hajný Poláček se už nevrátili. Paní Růžičková zemřela na následky utrpení brzy po válce. Při bombardování zahynul v Německu na nucených pracích František Hobza a při osvobozování naší vlasti zahynul Jan Bazala z. č. 19
Vytvoření revolučního nár.výboru
Ještě koncem války byl v obci vytvořen Revoluční národní výbor, jehož předsedou byl zvolen Karel Heinige. Členy byli dále Josef Bazala, Jaroslav Bazala č. 10, František Horký č. 29, Frant. Horký č. 85, František Jeřábek mladší i starší, Václav Pařízek, Josef Trnka a František Šabacký.
První volby po válce
V roce 1946 proběhly první volby do MNV s přesvědčivým vítězstvím Komunistické strany Československa. Předsedou se stal Josef Fenik, členy Ladislav Fiala, Jan Foit, František Jeřábek, Jan Norbert, Jan Ondrák, Václav Pařízek, František Svoboda, Ladislav Svoboda, Josef Šabacký, Antonín Šilhavý, Karel Špaček, Antonín Trnka, Eduard Vídenský, Josef Vídenský.
Zakoupení motorové stříkačky, skupinový vodovod, el. přípojka na Dašov
V tomto roce byla zakoupena pro hasičský sbor nová motorová stříkačka.
V roce 1947 byl zakoupen filmový promítací přístroj za 15 tisíc Kčs a byl vybudován skupinový vodovod z „Vrchů“, který v jeho počátku budovalo 10 členů. Vybudována byla rovněž elektrická přípojka na Dašov s nákladem 220 tisíc korun.
 
Další retrospektivní pokračování z historie obce bude zaznamenáno v zápise kroniky r. 1985
 
Zápis projednán a schválen Radou MNV Předín dne: 16. 4.. 1985
 
Celý zápis roku  je uzavřen otiskem kulatého razítka modré bary o průměru 35 mm, s nápisem „Rada místního národního výboru v Předíně“ uprostřed otisku razítka je státní znak Československé socialistické republiky . Vedle otisku razítka je podpis Kalina.
 
 
 
1985
(opis – neupravováno)
 
Povaha roku
Tento rok začal s pravým zimním počasím. Zima to byla tak jak patří. Napadlo dostatek sněhu, mrzlo od počátku prosince minulého roku až do konce února, slaběji ještě do poloviny března. Největší mrazy byly zaznamenány v naší obci 12. února, kdy bylo ráno –21oCelsia, v některých částech obce až mínus 25oCelsia.
Jaro
Jaro přišlo velmi pozdě a ještě začátkem dubna přicházely sněhové přeháňky a aprílové počasí provázelo celý duben a začátek května..
Léto
Od druhé dekády května se už počasí trochu umoudřilo a tak krátké jaro vystřídalo pěkné léto s častými bouřkami, které ač nebyly dlouhé, často natropily svou prudkostí škody.
 
Žně
Žně byly zahájeny 19. srpna, kdy už se netrpělivě čekalo na návrat družstevních kombajnů, které tradičně vypomáhaly podle smlouvy v jižnějším JZD Mohelno. 6. září byly žně ukončeny včetně sběru a úklidu slámy.
 
Podzim
Pěkný podzim se solidní úrodou brambor pokračoval do konce října, kdy se objevily první mrazíky a 7. listopadu napadl první sníh, který sice neměl ještě dlouhé trvání, 13. listopadu ho však už napadlo 20 cm a přišly mrazy, které dosahovaly na tuto dobu neobvyklou sílu až mínus 10 stupňů a to v období kolem 17. listopadu. Mrzlo a sněžilo až do konce listopadu. Začátek prosince sice přinesl mírné oteplení, po 13 prosinci sníh slezl a nový napadl až po vánocích, které nebyly podle tradice bílé, ale na blátě. Nová zima nabrala na síle 29. prosince novým sněhem a mrazy.
 
Úroda
Úroda tohoto roku byla poměrně dobrá – urodilo se průměrné množství obilí s okopanin. Rovněž úroda ovoce byl poměrně slušná s dobrou kvalitou.
 
Politický a kulturní život v obci.
Největší události tohoto roku byly oslavy 40. výročí osvobození naší republiky Rudou armádou. K tomuto výročí se vázaly další akce směřující ke zlepšení pořádku v obci, zejména úklid chodníků, úprava zeleně, nové nátěry zábradlí a dalších zařízení. I když hlavní oslavy tohoto výročí proběhly v Předíně, kam naše obec patří správou Národního výboru, vzpomnělo si mnoho naších občanů, kteří pamatují památné květnové dny v roce 1945. Stojí za to zaznamenat některé vzpomínky: naše obec byla osvobozena 8. května 1945. První sovětští vojáci se objevili v naší obci navečer po 19 hodině. První občan, který je přivítal byl František Sochna s čísla domu 55, (děda pisatele kroniky) kterému bylo tehdy 80 roků. Své osvoboditele vítali spontánně všichni občané. Po setmění však ještě zuřily přestřelky prchajících fašistů, při které zahynul neznámý sovětský důstojník, který je údajně pochovaný na hřbitově v Jihlavě a po jehož jméně je pátráno.
Podle vyprávění Emila Zvěřiny, kterému je nyní 59 roků a tyto události si jako devatenáctiletý dobře pamatuje, došlo k této nešťastné události na samém konci války, při krátkém zastavení rudoarmějců u jejich domu č. (číslo není uvedeno, pozn. opisovatele) při večeři vojáků. Za krátkou chvíli přijela v dalším sledu manželka zastřeleného sovětského důstojníka, údajně lékařka, která si ho odvezla do Předína, kde byl uložen do rakve a odvezen s dalšími padlými do Jihlavy.
 
Společenský život
V obci aktivně pracuje několik společenských organizací, které mimo svoji zaměřenou činnost vytváří společenský život v obci. Byl uspořádán tradiční požárnický ples, konec masopustu s tradičním masopustním průvodem masek a večerní maškarní merendou. Svazáci připravili v březnu oslavy Mezinárodního dne žen s besídkou pionýrů pro ženy. Zahrádkáři připravili pěknou Velikonoční pomlázkovou zábavu. Májové oslavy připravila Vesnická organizace Komunistické strany Československa. Prvomájové oslavy začínají ranním budíčkem a společným průvodem obcí za doprovodu hudby. Odpoledne pak je manifestace pracujících v Předíně, kde je v průvodu obcí zastoupena naše obec mnoha občany, jehož dominantu tvoří uniformovaní požárníci obou obcí, školní mládež, Svaz žen a mnoho dalších.
Sportovci vedle své hlavní činnosti – účasti v okresní soutěži kopané, která pro ně skončila pěkný, šestým místem pravidelně organizují sběr starého železa, hromadně organizují dárcovství krve společně s místní skupinou Československého červeného kříže. Tato organizace pravidelně pořádá populární lékařské přednášky, kterých se vždy účastní mnoho občanů.
Zahrádkáři rovněž nejméně jednou za rok pořádají naučnou přednášku odborníků na pěstování ovoce, zeleniny a jejich ochranu před škůdci a zpracovávání.
Místní moštárna jako každý rok zpracuje méně kvalitní ovoce na dobrý mošt, který si do naší obce dávají zpracovávat občané i z okolních obcí.
 
Pohyb obyvatelstva
K 31. 12 1985 měla naše obec 350 občanů
Narození
V roce 1985 se narodilo sedm dětí:
Lukáš Horký                      číslo domu     16
Marian Hamrla                            -„-        114
Helena Ondráčková                     -„-         78
Alena Kolková                            -„-            4                           
Monika Čechová                         -„-         67               
Tomáš Paulas                              -„-         15
Jitka Herynková                          -„-         15
 
Zemřelí
Zemřelo rovněž sedm občanů
Dokulilová Věra                          -„-        67 ve stáři 70 let
Trnka Ludvík                               -„-        44       -„-   88 let,
Šabacká Marie                            -„-        98        -„- 78 let,
Janík Otakar                                -„-         9        -„-  56 let,
Dokulilová Věra                          -„-        112      -„- 60 let,
Dokulil Karel                               -„-         67          -„- 71 let,
Toufarová Marie                          -„-           57      -„- 77 let
 
Pokračování retrospektivního zápisu kroniky
Poslední zápis končil rokem 1947. V roce 1948 byla provedena rozsáhlá oprava rybníka Posměch a po jeho opravě a vyčištění byly uspořádány závody přes rybník na kolech a motorkách. V roce 1948 byl otevřen velký kamenolom s drtičkou štěrku v lesu U skalky. Ve volbách do národního výboru v roce 1950 byli zvoleni: Ladislav Svoboda – předseda a dřívější členové Ladislav Fiala, Václav Pařízek, František Svoboda, Karel Špaček, Antonín Trnka a Josef Vídenský. Novými členy byli zvoleni Jan Bazala ml (z Dašova) Karel Dokulil ml., František Dvořák, Jaroslav Horký, Marie Horká, Antonín Lojda ml., Otakar Polenda a Karel Toufar. V tomto roce byl vybudován místní rozhlas s rozhlasovou ústřednou. Byla také zakoupena filmová promítačka pro potřeby školy i promítání veřejné nákladem 57 tisíc korun. V roce 1951 byla vybudována společná družstevní prádelna, která vlastně započala éru družstevnictví v naší obci. V roce 1952 byla provedena elektrifikace výletiště ve Tvrzi. V roce 1953 byla v naší obci založena místní organizace Československého červeného kříže, která měla při svém vzniku 40 členů. V roce 1954 byl zvolen předsedou MNV Václav Pařízek, který byl předsedou až do roku 1976, tj. 22 roků. Je to nejdelší období v celé historii obce. V roce 1955 projížděl naší obcí Závod míru Praha – Berlín – Varšava. Účastníky tohoto slavného závodu přivítali srdečně všichni naši občané. Za slavnostní výzdobu a přivítání stejně jako v  následujícím roce došlo od pořadatelů závodu písemné uznání. V tomto roce byla provedena úprava kopce silnice z osady Veverka přes Štěměchy do Předína.
Začátek socializace vesnice se v naší obci vztahuje k roku 1956, kdy bylo založeno Jednotné zemědělské družstvo III. typu. Družstvo při svém vzniku mělo 24 členů s výměrou 137 hektarů zemědělské půdy. Předsedou družstva byl zvolen Josef Dokulil z č. 4. Ještě v témže roce byly upraveny stáje konfiskátu pro společné ustájení hovězího dobytka. V roce 1956 projížděl naší obcí znovu a naposledy Závod míru. 27. června se strhla nad naší obcí veliká bouře s větrnou smrští, která nadělala velké škody na úrodě a okolních lesích. Touto bouří byla také stržena velká dřevěná rozhledna na hoře Mařence. V roce 1958 už vstoupila většina zemědělců do JZD. Ve stejném roce byla vyměněna šindelová střecha na barokní kapličce uprostřed obce. Šindely zhotovili a vyměnili občané Václav Trnka a František Svoboda. 2. prosince 1958 byla uspořádaná oslava 100. narozenin nejstaršího občana Františka Dokulila z čísla 22. Oslav se zúčastnila poslankyně Národního shromáždění Ludmila Kopecká z Třebíče a předseda ONV František Novák. V roce 1959 byl rozšířen most do Tvrze a bylo vybetonováno taneční kolo. Bylo odpracováno 1115 hodin zdarma.
JZD započalo se stavbou nového kravína. V roce 1960 došlo ke sloučení s družstvy v Předíně a na Horách se sídlem v Předíně se společným názvem „ JZD Horácko“.
Bylo započato se stavbou prodejny samoobsluhy a kanalizace v dolní části obce.
Poslední retrospektivní zápisy z historie naší obce bude v zápise kroniky v roce 1986.
 
Zápis byl schválen Radou MNV v Předíně dne: 26. května 1987
 
 
Celý zápis roku  je uzavřen otiskem kulatého razítka modré bary o průměru 35 mm, s nápisem „Rada místního národního výboru v Předíně“ uprostřed otisku razítka je státní znak Československé socialistické republiky . Vedle otisku razítka je podpis Kalina.
 
 
 
 
 
 
 
1986
(opis – neupravováno)
 
Povaha roku
Zima
Začátek roku s malou vrstvou sněhu s teplotami kolem mínus 10 stupňů Celsia předznamenal dlouhou a tvrdou zimu. Jak přibývalo roku, tak přibývalo zimy. 18. ledna byla sněhová bouře se spoustou sněhu, následující den však přišla hned obleva s deštěm. Sníh napadl až v závěru měsíce a vydržel až do poloviny března. Tento rok byla velmi tvrdá, studená zima, v únoru poklesly teploty až na mínus 20o Celsia.
Jaro
Jaro přišlo až na samý konec března. Rozvinulo se však do takové krásy, jakou už pamětníci dlouho nepamatují. Bylo teplé, slunečné s denními teplotami nad dvacet stupňů Celsia.
Květen se představil v nejlepší podobě s teplými a vlahými večery. 14. a 15. května hodně napršelo a to bylo velmi potřebné pro dobrou vegetaci všech rostlin.
Léto
Teplé, pěkné jaro přešlo nepozorovaně do léta, které všechny uspokojilo pěkným a teplým počasím s občasnými dešti, nebo bouřkami. Například 15 června bylo ještě v 19 hodin 23o  Celsia. Červenec i srpen byly pravými letními měsíci. 7. srpna začaly žně, které proběhly velmi dobře.
Podzim
Podzim nezklamal pověst velmi dobrého roku a vydržel téměř až do konce listopadu, kdy začal padat sníh, kterého se do vánoc nakupilo velké množství, naměřeno bylo až 70 cm uleželého sněhu. Těsně po vánocích však přišla velká obleva, která způsobila dopravní kalamitu. V naší obci 29. prosince čekalo na zprůjezdnění silnice, a to hlavně pověstného kopce řada automobilů, dálkových autobusů několik hodin. Obleva přinesla však i užitek, do půdy se tak dostala potřebná voda, která zlepšila situaci v zásobování spodní vody. To jsme ještě netušili, jaká zima nás čeká, že se bude jednat o jednu z nejtvrdších zim a takovým přívalem sněhu.
 
Zemědělská výroba
Pro naši oblast byl rok 1986 velmi úspěšný. Urodilo se dostatek obilí a ostatní produkce jak vyplývá z následujícího přehledu:
Pšenice ozimá –      Smrčí,                42     hektarů,   průměr     45,8   q/ha
Žito ozimé        –   Pod kopečky      38,4     -„-            -„-           48,8   q/ha
Ječmen jarní     –    Frenštát               34,4     -„-              -„-         45,6 q/ha
                              Dolní Davdovec 16,7     -„-            -„-              53     q/ha
                              Široká                 29,5     -„-               -„-         52      q/ha
Oves                –    Bezdíkov             12        -„-              -„-        37,4    q/ha
                              Kopec                36,4      -„-               -„-        39,5    q/ha
Brambory         –    Davdovec horní 18 ha,               průměr   314,4    q/ha
Kukuřice na siláž – Zahumenice a Vrchy, 11,3 ha, průměr   274       q/ha
Jetel                 –    Perná                 78,1   ha               průměr   388,38   q/ha
Trávy na orné půdě – Pospíchalovo 6,4   ha,            průměr    114,2    q/ha
                                    Široká          13,3   ha                -„-        264,4    q/ha
                                    Prašivec        2,5   ha                 -„-       194,4     q/ha
                                    Kopec            5,8   ha                 -„-      142,5     q/ha
Výnosy kukuřice, jetele a trávy jsou hodnoceny v zeleném stavu.
 
Úroda ovoce
V letošním roce můžeme říci, že se urodilo a uzrálo takové ovoce, jaké lze srovnávat s nejprodukčnějšími ovocnářskými oblastmi. Ovoce bylo mimořádně dobré a vyzrálé, ať už se jednalo o jablka, hrušky, tak i švestky, které se při sběru na slivovicový kvas doslova lepily cukrem na ruce. 
 
Úroda hub
Rovněž úroda hub byla bohatá a houbaři si přišli na své. Až do pozdního podzimu rostlo velké množství různých hub, které občané suší, nakládají a konzervují pro pozdější potřebu.
 
Politický a kulturné život v obci
Největší politickou události roku byly volby do všech stupňů zastupitelských sborů.
Volby
Občané podpořili svou vysokou účastí a přístupem zvolení všech kandidátů Národní fronty. Do národního výboru v Předíně byli zvoleni tito poslanci:
Devítičlenná Rada MNV:
Kalina František       – předseda MNV – z Předína
Ing. Krulová Libuše – tajemník MNV – -„-
Skála Zdeněk                                             -„-
Paulas Zdeněk                                            -„-
Bazala Josef                                      ze Štěměch           ing. Švábenský B.         z Předína
Novák Bohumil                                 z Předín                            Tománková Jana     z Předína
Suchna Antonín                                 z Hor                                Toufar Jaromír        ze Štěměch
Vídenský Pavel                                  ze Štěměch                       Malá Alena               z Předína
Zvěřina František                               z Předína
Dále poslance:
Bobková Božena                               ze Štěměch
Horký Zdeněk                                   ze Štěměch
Kašpárek Ladislav                             z Předína
Malá Marie                                       z Předína
Málek Lubomír                                  z Předína
Marková Hedvika                             z Předín  
Michálek Ivo                                     z Předína
Obůrka Vladimír                                z Předína
Odrážka František                             z Předína
Ondráček Miloš                                ze Štěměch
Ondráček Zdeněk                             z Předína
Píša Ludvík                                       z Předína
Pospíšilová Miluše                             z Předína
Prodělal Vladimír                               ze Štěměch
Procházková Růžena                         z Předína
Sedláček Miroslav                             z Předína
Střechová Anna                                 z Předína
Svoboda Jiří                                      z Předína
Za poslance do Okresního národního výboru byl zvolen Vítězslav Běhounek, traktorista JZD Horácko z Předína, starý 22 roků.
Za poslance do KNV byl zvolen ing. Herbrich Vítězslav.
 
Občanský výbor
Po volbách do zastupitelských orgánů byl na veřejné schůzi občanů ve Štěměchách zvolen občanský výbor v tomto složené:
Bazala Josef           – předseda, dělník v Exiku
Moudrý Stanislav – tajemník, mistr v Elitexu
Šilhavý Antonín    –   místopředseda, dělník v IBZKG
Špaček Karel, mistr v Elitexu
Trnka Josef, mistr v OPMH
Bobek Pavel, elektromontér v JZD
Dokulil Antonín, řidič v JZD
Kovář Pavel, řidič v JZD
Svoboda František, řidič u OSS
 
 
Výstavba v obci
V tomto roce byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce a generální oprava požární zbrojnice. Na její opravě byly odpracovány stovky dobrovolných hodin a může po svém dokončení nadále sloužit svému poslání – požární ochraně v obci. Bylo započato s výstavbou sportovního areálu u Kulturního domu. Ve výstavbě jsou dvě sportovní hřiště: tenisový a volejbalový kurt. Tato akce bude dokončena v roce 1987. Jako počátek elektrifikace fotbalového hřiště na Vrchách byly položeny dva elektrické podzemní kabely. Začátek je transformační stanice v „Hliništích“ a zavedeny jsou k fotbalovým kabinám u hřiště. Tyto budou postupně rozšířeny včetně výstavby sociálního zařízení a zavedení vody.
 
Práce organizací NF v obci
V obci aktivně pracuje    několik společenských organizací sdružených v Národní frontě.
KSČ
Vesnická organizace KSČ organizuje dvakrát za rok veřejné stranické schůze na kterých je zejména hodnoceno plnění volebního programu.
Požárníci
Velmi dobrou činnost vykazují tradičně požárníci a sportovci. Nechybí při žádné společenské akci a brigádách na zvelebení obce. Již tradičně uspořádali velmi pěkný masopustní průvod, který se za pravého zimního počasí těšil velikému zájmu občanů.
Sportovci
Sportovci zase pravidelně provádějí sběr želeného šrotu. Na podzim při pouti, která je držena na sv. Václava uspořádají poutní taneční zábavu. V neděli odpoledne se po řadu let utkají ve fotbale staří hráči – ženáči proti mladým a svobodným.
Zahrádkáři
Zahrádkáři mimo pěkné tématické přednášky o pěstování ovoce, zeleniny a květin uspořádali tématický zájezd do JZD Práče v okrese Znojmo, kde byla velmi pěkná výstavba zahrádkářských a zemědělských výpěstků. Jako každý rok lisovali pro potřebu svých členů a dalších zájemců jablka na ovocný mošt. V tomto roce ho bylo poněkud méně, protože převládalo vysoce kvalitní vyzrálé ovoce, které si i přes vysokou polohu naší obce nezadalo s chutí s ovocem s ovocnářských krajů.
 
Pohyb obyvatelstva
K 31. 12. 1986 měl naše obec 339 obyvatel a má tedy neustále klesající tendenci. V roce 1986 se nenarodilo ani jedno dítě oproti jiným rokům, když se řada právě mladých rodičů s malými dětmi s naší obce stěhuje a to zejména do okresního města Třebíče.
Úmrtí
Trnka Miroslav č. 69 ve stáří 59 let
Vídenská Marie č. 24     -„-     48 let                                       
Fialová Milada   č. 90      -„-     84 let
Trnka Jan            č. 110    -„-     80 let
 
Retrospektivní zápis
Pokračování retrospektiho zápisu, který končil rokem 1961:
Při celostátním sčítání lidu měla naše obec 485 obyvatel. V tomto roce byl nahrazen dřevěný most před školou betonovým mostem a byla vyasfaltována silnice od hostince ke škole. V roce 1962 byla dokončena kanalizace až do středu obce. 3. ledna 1963 zamřel nejstarší občan nejen naší obce, ale i okolí – František Dokulil z čísla domu 22 ve věku 105 let.
V průběhu roku 1963 byl vybudován nový most u hasičské zbrojnice z armovaných betonových rour. Byly vyměněny dřevěné sloupy místního rozhlasu za sloupy kovové. V roce 1967 byl vyčištěn rybník Pod rybníčky, kde bylo odpracováno více jak 3000 hodin, byla provedena oprava budovy národního výboru a vyasfaltována cesta Za humny. V roce 1969 byl v naší obci vybudován Kulturní dům adaptací nákladem 90 tis. Kčs. O rok později byla provedena generální oprava elektrického vedení ve škole a v celé obci. Dřevěné sloupy byly vyměněny za betonové a žárovkové osvětlení za výbojkové. Oprava vedení ve škole a veřejné osvětlení stálo víc jak 77 tis. Kčs. V roce 1971 bylo přistavěno přísálí ke Kulturnímu domu za pomocí občanů, kteří odpracovali přes 5300 brigádnických hodin s finančním nákladem 180tis. Kčs a bylo vybaveno jeviště v hodnotě 20 tis. Kčs . Za tuto akci byla naše obec vyhodnocena jako Vzorná obec Jihomoravského kraje a obdržela odměnu 50 tis. Kčs. Ve volbách v roce 1976 došlo k výraznému omlazení poslanců. Průměrný věk činil 39 roků. V posledním volebním období byla vybudována další část kanalizace nákladem 93 tis. Kčs a byl vybudován chodník kolem silnice do Pešova v hodnotě 70 tis. Kčs. Byla provedena generální oprava požární nádrže v hodnotě 125 tis. Kčs, zakoupena nová rozhlasová ústředna za 20 tis. Kčs. Ve škole byla jedna třída upravena na obřadní síň, druhá na zasedací místnost MNV a poradna pro matky s dětmi. Byla vyasfaltována ulice Pešovská a upraveno hřiště na Vrchách v hodnotě 104 tis. Kčs . V roce 1978 byl dokončen chodník na konci obce ve směru do Třebíče. To už se přiblížil rok 1979 ve kterém naše obec oslavila 700 roků své existence. První písemný záznam o naší obci nese listopad 1279. Tato skutečnost byla podnětem vydání souhrnného materiálu z dávné historie obce a tak také vznikl soubor retrospektivních zápisů, který tímto zápisem končí.
 
Zápis byl schválen Radou MNV Předín dne: 26. května 1987
 
 
Celý zápis roku  je uzavřen otiskem kulatého razítka modré bary o průměru 35 mm, s nápisem „Rada místního národního výboru v Předíně“ uprostřed otisku razítka je státní znak Československé socialistické republiky . Vedle otisku razítka je podpis Kalina.
 
 
 
1987
(opis – neupravováno)
 
Povaha roku – arktická zima
Jak bylo předesláno v zápisu o roku 1986, nastoupili jsme do další velmi chladné zimy, svým drsným charakterem oprávněně srovnávané se zimnou arktickou.
Obleva s prudkým táním sněhu přešla do nových mrazů a sněhových přívalů. V polovině ledna byly mrazy i pod mínus 20oCelsia. Únor byl rovněž velmi studený a bohatý na sněhové přeháňky. V březnu bylo neustále zataženo, slunce prakticky celý měsíc neproniklo přes mraky, takže celý březen mrzlo s teplotami i pod mínus 12o Celsia a připadl další sníh, kterého se i slehlého dalo naměřit dobrých 75 cm. Až v závěru měsíce se poněkud oteplilo.
Jaro
Duben byl chladnější něž jiný rok, slunečných dnů bylo velmi poskrovnu. Nejvyšší teplota v dubnu byla naměřena 24. odpoledne, kdy bylo ve stínu naměřeno 13oCelsia.
1.      máj nás přivítal krásným teplým počasím, po mnoha létech bylo možno do prvomájového průvodu jít bez kabátů. Stromy odkvétaly za častého deště, včely je proto nemohly dobře opylovat, což se potom následně projevilo na špatné úrodě. Celkově však květen neuspokojil, často pršelo a bylo poměrně chladno – nejvyšší teploty 10 až 14oCelsia. Když zhodnotím květen celkově: mimo tří pěkných slunečných dnů byl chladný a deštivý.
Léto
Červen nic nenapravil, mimo posledního dne byl chladný a deštivý. 30. června bylo večer ve 21.30 hodin ještě 19o Celsia. Ani červenec nás svým chladným a deštivým počasím nenadchl, pěkných slunečných a teplých dnů bylo velmi poskrovnu. Až po 20 srpnu se udělaly pěkné dny a mohly teprve začít žně, které byly úspěšně ukončené 1. září.
Podzim
Září bylo velmi pěkné a napravilo mnohé. Překrásné počasí s denními teplotami až 30oC, ráno nikdy nebylo méně jak 10oCelsia. Pěkný podzim pokračoval. Převládaly pěkné podzimní dny bez mrazíků, takže ještě 1. listopadu kvetly podzimní květiny, včetně růží.
Zima
Prudké ochlazení přišlo až kolem 6. prosince, kdy mrzlo asi týden s teplotami až mínus 12o Celsia. Potom až do konce roku nemrzlo, ani nenapadl sníh, takže vánoce a závěr roku poznamenalo spíš podzimní počasí, které signalizovalo příchod mírné, až velmi mírné zimy, která se skutečně taková dostavila.
 
Zemědělská výroba
I když se tento rok jeví jako klimaticky velmi nevýhodný, úroda byla poměrně dobrá a nebýt častých bouřek, při kterých polehlo obilí, zejména žito, jednalo by se pravděpodobně o úrodu nadprůměrnou. Pro ilustraci uvádím výnosy na jednotlivých tratích naší obce:
Pšenice ozimá               –          Mlýnská – 20,7 ha, odrůda Regina, průměrný výnos 51,26 q
Žito ozimé                    –          Široká –   29,49 ha, odrůda Daňkovské, průměrný výnos 40,49 q
                                    –          Perná –   17,4 ha, odrůda Daňkovské,   průměrný výnos 34,98 q
                                    –          Kuchyňky–10,03 ha, odrůda Daňkovské ,průměr. výnos 36,36 q
Ječmen jarní                 –          U hřiště –   1,37 ha, odrůda Krystal,   průměr. výnos 45,78 q
                                    –          Davdovec horní–20,58 ha, odrůda Krystal, průměr. výnos 46,03 q
                                    –          Zahumenice–7,36 ha odrůda Krystal,   průměr. výnos 53,92 q
Oves                            –          Davdovec dolní, 16,69 ha odrůda Pan,    průměr. výnos 51,57 q
Brambory                     –          Smrčí – 30,00 ha, odrůdy Eva, Radka,    průměr. výnos 223, q
 
Úroda ovoce, zeleniny, lesních plodin
Máme-li hodnotit povahu roku podle úrody a kvality ovoce, pak můžeme říci, že se jednalo o rok velmi nepříznivý. Úroda jablek byla tak nepatrná a ovoce tak nekvalitní, že po několika létech nebylo žádné ovoce zpracováváno v zahrádkářské moštárně. Ovoce bylo deformované a nevyvinuté. Toto způsobilo chladné a deštivé počasí v době květu, navíc napadané květopasem jabloňovým ( ve stádiu ovoce pak molem jabloňovým) a značnou strupovitostí způsobujícím uvedenou deformací a nevyvinutost. Ani ostatní ovoce, jako třešně, švestky nedosáhly obvyklé kvality a množství. Slušná úroda byla v zelenině a jahodách, které přes nepříznivé podmínky dozrály ve velkém množství, i když poněkud později jak jindy.
Překvapivě dobrá byl úroda lesních malin, které v naších lesích rostou a občané je různě zpracovávají, ať už na vynikající sirup, marmelády či zavařeniny.
Naše obec je obklopená krásnou přírodou, roste zde řada hledaných produktů přírody, jako například lískové ořechy, na podzim jsou to trnky, bezové bobule jako léčivá bylina a hlavně množství šípkových keřů s krásnými a vyzrálými šípky, které usušené představují důležitou surovinu pro farmaceutický průmysl, v domácnostech zejména na kvalitní a vitamíny bohatý čaj. Úroda a sortiment hub byl poněkud chudší než jiné roky, skromnější sběratele však uspokojily větším výskytem nejrozšířenější sbírané houby – suchohřiby.
 
Výstavba v obci
V roce 1987 bylo v obci uděláno mnohé i když musí být řada akcí dokončena v příštím a následujícím roce. Největší akcí bylo ukončení hrubé stavby sportovního areálu u Kulturního domu. Byla dokončena škvárová zpevněná plocha pro tenisové hřiště a hřiště na odbíjenou. Cely areál je oplocen tři metry vysokým ocelovým plotem, což bylo v závěru této stavby nejnáročnější prací. To, že je hřiště uděláno kvalitně svědčí, že v tomto deštivém roce bylo hřiště neustále suché a mohlo být na škvárové ploše (na tuto bude položen antukový povrch v roce 1988) už hrát jak tenis, tak odbíjenou, případně nohejbal.
U areálu je rovně vybudována studna pro úpravy antukového povrchu. Sportovní areál bude součástí kulturního a sportovního centra obce, který tvoří kulturní dům, starobylá Tvrz a uvedený sportovní areál. Na Tvrzi, které zůstala obec v minulosti hodně dlužná a její zařízení pro kulturní akce začalo chátrat, bylo rovněž započato s její obnovou. Bylo do ní zavedeno nové výbojkové osvětlení, stržena neudržovaná prsť, kolem prorůstala nevzhledná buřina, nahrazena povrchem z prosívky. Vyměněné byly rovněž lavice a stoly. V roce 1988 budou úpravy Tvrze dovršeny vybudováním chráněnou tribunou pro kapely a trvalým stánkem pro občerstvení, aby i nadále v letním období mohla být tato krásná část obce kulturně využívaná, zvláště těsnou blízkostí Kulturního domu, kam se lze v případě nepříznivého počasí přesunout
Velmi důležitou akcí, kterou organizovali požárníci bylo vybudování nového přivaděče vody do požární nádrže, která právě v důsledku špatného stavu přivaděče nesloužila svému účelu..
Další akci mimo úplného dokončení Sportovního areálu, dokončení obnovy Tvrze, bude dokončení přestavby sportovních kabin na fotbalovém hřišti na Vrchách, zavedení vody a elektrifikace do rozšířených kabin vznikne možnost provádění dalších akcí na hřišti, včetně požárnických cvičení a jiných sportovně – branných akcí.
 
Výstavba domů
V současné době jsou v obci rozestavěné čtyři rodinné domy.
 
Práce organizací v obci
Činnost politických a společenských organizací v obci řídí Místní výbor národní fronty ve spolupráci s Občanským výborem.
Činnost KSČ
Místní organizace Komunistické strany Československa jako vedoucí politická strany řídí a koordinuje činnost Národní fronty v obci. Dohlíží, aby činnost organizací byla řízena podle jednotného kulturně – společenského programu, který schvaluje Rada MNV v Předíně. Organizuje májové oslavy (v naší obci tradiční budíček s hudbou) v Předíně pak odpolední májový průvod, na 9. května oslavy osvobození.
Požárníci
Tradičně dobrou činnost vyvíjí požárníci. V letošním roce mimo pravidelné prevenční akce jako jsou zejména prohlídky komínů a ostatních topných a kouřových těles uspořádali již tradiční masopustní průvod obcí, který se přes mrazivé a větrné počasí (-12oC) velice líbil, zejména pak večerní masopustní merendou, na které bylo přítomno velké množství dobře připravených masek, například celé ženské fotbalové mužstvo. Řada požárníků je duší společenského a zejména výstavbového života v obci.
Sportovci
Rovněž sportovci, jichž je stejně řada i požárníky a naopak, vyvíjí mimo svoji sportovní činnost, která v současné době prožívá určitou krizi obdobnou činnost. Jejich zásluhou vyrostl překrásný sportovní areál, který nám mohou závidět mnohem větší obce. Na jejich sportovní činnost dopadá zejména proces určitého vylidňování obce, které je příznačné pro všechny vesnice v souvislosti seskupováním obyvatelstva do průmyslových center. Přesto však od roku 1969 nepřetržitě hrají závodně kopanou, v současné době ve IV. t.řídě okresního přeboru..
Zahrádkáři
Zahrádkáři, jako specifická organizace Národní fronty svoji činnost zaměřuje na výsadbu a ošetřování zeleně v obci a pěstování ovoce a zeleniny ve svých zahradách. Uspořádali tématický zájezd do veliké školky zaměřené na pěstování zakrslých a okrasných dřevin v Borotíně u Boskovic, spojenou s návštěvou zámku v Boskovicích. Byla rovněž uspořádána přednáška o pěstování a ochraně ovoce a zeleniny. Organizace oslavila významné jubileum – 20. let své organizované činnosti v obci. Na slavnostní listopadové schůzi v obřadní síni spojené s výstavou skromné úrody a ovoce byly předány diplomy a věcné dary zasloužilým zahrádkářům, zahrádkáři již tradičně pořádají velmi zdařilé „Pomlázkové zábavy“ s velkou tombolou sestávající z darů zahrádkářů a představující většinou velmi pěkné rukodělné výrobky místních občanů.
Svazáci
Místní organizace Socialistického svazu mládeže sestává ještě z oddílu pionýrů a jisker. Každoročně připravují společně pěkné kulturní pásmo k Mezinárodnímu dni žen. Další jejich činnost je zaměřena na kulturní a sportovní činnost i když se jedná o činnost rekreačně sportovní.
Dohlížecí výbor Jednoty
V obci pracuje Dohlížecí výbor Jednoty. Jejich práce je zaměřena zejména na kontrolní činnost v obou provozovnách Jednoty: v samoobsluze smíšeného zboží a Pohostinství. Dohlížecí výbor se stará rovněž o okolí prodejny o udržování okrasných růží a květin.
 
Pohyb obyvatelstva
K 31. 12. 1987 měla naše obec 338 obyvatel
Narození: Trnková Klára     č. 72
                 Růžičková Jana č. 100
                  Hamrla Zbyšek   č. 114
                  Kolková Zuzana č.    4
 
Zemřelí:      Vídenský Eduard   č. 55   – 80   let
                  Hobza Bedřich       č. 32   – 79   –„-
                  Špačková Hedvika č. 79   – 75   –„-
                  Trnka Antonín        č.107    – 83   -„-        
                  Padrnos Josef          č. 75   –   63   -„-
                  Horký Jaroslav        č. 20 –   48    -„-
                  Bobek Karel          č 105 –    76    -„-
9 občanů se přistěhovalo
7 občanů se odstěhovalo.
 
 
 
Projednáno se schůzi Rady MNV v Předíně dne 1. března 1988
 
Celý zápis roku  je uzavřen otiskem kulatého razítka černé bary o průměru 35 mm, s nápisem „Rada místního národního výboru v Předíně“ uprostřed otisku razítka je státní znak Československé socialistické republiky. Vedle otisku razítka je podpis Kalina.
 
 
 
1988
(opis – neupravováno)
 
Povaha roku – mírná zima
Po dvou, téměř arktických zimách, jsme vstoupili do roku 1988 beze sněhu a mrazu, naopak teploty ve dne dosahovaly až 12oCelsia nad nulou. Až po 10. lednu začalo mírně mrznout beze sněhu, ranní teploty byly kolem mínus 3o – 5oC, večer byly rovněž takové. Až 18. ledna napadlo trochu sněhu a i když několikrát trochu připadlo, tak 27. ledna bylo opět beze sněhu s teplotami přes den okolo 2oC nad nulou. Rovněž únor se ukazoval netradičně na zimní měsíc mírnou teplotou. Když se ale požárníci se sportovci chystali na uspořádání masopustního průvodu na sobotu 20. února, začal 19. února konečně padat sníh, takže tradiční masopustní průvod probíhal za desetistupňového mrazu a pětadvacetní vrstvou sněhu. Zima se snažila dohonit co zameškala a tak 14. března byla sněhová vrstva 75 cm.
 
Konec zimy
 Poslední zimní den byl na svátek Josefů – 19. března, kdy se za slunečného, ale mrazivého počasí ještě naposledy lyžovalo na místním lyžařském vleku.
 
Začátek jara
Předvečer prvního jarního dne bylo mírně nad nulou a pršelo a předznamenávalo pád zimy. Do konce března zmizely poslední zbytky sněhu. Měsíc duben byl měsíc v pravdě aprílovým, s proměnlivým počasím a teplotami, které se postupně zvyšovaly.
1, máj byl pěkný, teplý s mírným teplým větrem. Jako měsíc byl však netradiční, protože vůbec nepršelo, v polovině měsíce už bylo nutné zalévat zahrádky.
 
Začátek léta
První červen přinesl první vláhu, v následujících dnech pršelo ještě několikrát, což velmi zlepšilo špatnou situaci v růstu a vegetaci všech rostlin. Tento měsíc lze hodnotit jako teplý a vlahý. První polovina července byla pěkná a teplá, v jeho polovině bylo několik chladných dní, v druhé polovině měsíce byly však ranní teploty plus 19oC, večer rovněž, odpolední teploty ve stínu dosahovaly kolem 25oC nad nulou. Začátek srpna byl ve znamení pěkného počasí vrcholícího léta, třetí den měsíce jen trochu, ale přece potřebně napršelo, malá bouřka byla 11. srpna, když před ní – 9. srpna započaly ve Štěměchách žně, které za převážně krásného počasí skončily 18. srpna.
 
Konec léta
Závěr II. dekády srpna byl chladný a deštivý, konec srpna už byl pěkný a teplý.
 
Podzim
Začátek září deštivý, od 10. září velmi pěkně, od 15. září chladněji, vydatně napršelo (naposledy v roce) 16. září. V říjnu vůbec nepršelo první polovina měsíce s ranními i večerními teplotami plus 10o C.
 
Brzká zima
Výrazně se ochladilo 26. 10., když ještě naposled, mimořádně bylo hezky, na státní svátek 70. výročí vzniku republiky 28. října, Už 30. října se přihlásil první sníh a jak se později ukázalo, začala krátká zima.
 
Mrazivé počasí
Listopad byl mrazivý, s občasnými jinovatkami, námrazami. 21. listopadu padal sníh, 23. 11. bylo ráno mínus 14o Celsia. 29. 11. už bylo beze sněhu, následující den však začal znovu padat, na Mikuláše 6. 12. už však bylo zase beze sněhu, jen však jeden den, kydy zase začal padat. Takto se to střídalo až do 20. prosince, takže Štědrý den 24. 12., bylo až do večera beze sněhu, večer však přece jenom trochu vánočně zasněžilo. Vánoční idyla a vlastně i zimní, skončila 26. prosince a do konce roku už bylo teplejší počasí, s teplotami mírně nad nulou až do konce roku..
Hodnotíme-li celý rok, tak můžeme konstatovat, že to byl pěkný rok, s teplým létem, byl však sušší.
 
Zemědělská výroba
Loňský rok i letošní rok byl chudší na srážky, ale úroda byla velmi dobrá.
Výnosy plodin
Tak například ozimá pšenice, která byla osetá na Frenštátě vynesla na 34,46 hektarech průměrný výnos 53,40 q/ha a byla to odrůda Regina. Žito bylo oseté na Davdovci a vyneslo 44,78 q/ha, na Kopci bylo oseto 36,38 ha a výnos byl 51,71 q/ha – v obou případech se jednalo o odrůdu Daňkovské.
Ječmen jarní byl zasetý na Smrči na 30,77 ha a vynesl rekordních 61 q/ha, na Perné to bylo 10,00 ha a výnos byl podstatně nižší – jenom 36,00 q/ha, odrůda Zenit. Brambory byly ve Štěměchách vysázené jenom na 19 hektarech, ale odrůda Kamýk vynesla hodně, 302,69 q/ha.
Kukuřice byla vysetá na zelenou hmotu pro silážování a v Širokých na 30, 46 ha dala 378,06 q/ha zelené hmoty, na Perné na 17,40 ha 209,54 q/ha zelené hmoty.
 
Úroda ovoce a zeleniny
V jarních měsících, v době květenství ovocných stromů se zdálo, že bude malá úroda ovoce. Opak však byl pravdou. Urodilo se velmi slušné množství kvalitního ovoce, které bylo velmi vyzrálé a krásně vybarvené, nepoškozené od žádných škůdců přispělo k tomu zřejmě nejvíce suché jarní počasí které škůdcům neprospívá. Zelenina se musela hojně zalévat, odměnila se však velmi pěkným a kvalitním výnosem.
 
Lesní plodiny
V lese dozrálo velké množství malin, které jsou pro naše občany tradiční a dobrou surovinou pro různé zavařeniny a sirupy. Vyskytovalo se i poměrně slušné množství různých hub, v remízcích kolem obce bylo velké množství šípkových plodů, lískových ořechů a dalších.
 
Výstavba v obci
Rok 1988 byl rokem ve kterém se hodně udělalo, vybudovaly se, nebo dobudovaly rozestavěné akce. Byl dostavěn sportovní areál, obsahující tenisové a volejbalové, případně nohejbalové hřiště, které bylo pokryté antukou. Že se hřiště povedla, svědčí obrovský zájem jak o tenis, tak odbíjenou, nebo nohejbal.
 
Úprava Tvrze
Další velkou akcí, náročnou na tvrdou fyzickou práci většinou mužů v obci, bylo zvelebení Tvrze kde byl postaven krásný kamenný občerstvovací stánek s přístřeším pro kapely. Společně s nově postavenou stylově hradní branou a ochrannou zdí kolem valu, s pravou udírnou, která bude zejména využívána při různých kulturních akcí jako vyhledávaná pochoutka různých uzenin, byla celná Tvrz upravená. Pro příští rok zbývá dokončit část ochranné zdi a nakonzervování zbytků staré zdi původní Tvrze, instalování dalších lavic a stolů a zavedení pitné vody.
 
Dokončení společenské místnosti
Dokončena byla i další významná akce – přebudování části bývalé budovy MNV na prostornou schůzovou místnost či klubovnu. Řada dalších akcí, jako je úprava obce, údržba její zeleně probíhala po celý rok, až do pozdních podzimních dnů. Na všech těchto akcích bylo naprosto zdarma odpracováno našimi občany 3200 hodin.
 
Výstavby rodinných domů
Byly dokončeny a obydleny dva rodinné domky: František Horký s novým číslem     a Karel Trnka č. 123 v ulici Nová.
Rozestavěné jsou další dva domy a další dva stavebníci započali zemní přípravné práce.
 
Činnost politických a společ. org. KSČ, MV NF obč. výbor
Vesnická organizace KSČ a MV NF zabezpečuje a koordinuje společně s občanským výborem politický a společenský život v obci. Na veřejných schůzích jsou občané pravidelně informováni o plnění volebního programu Národní fronty.
Byl uspořádán již pravidelný prvomájový budíček a odpolední manifestace v Předíně. Na podzimní veřejné chůzi byla řada občanů, kteří odpracovali nejvíce brigádnicích hodin oceněna čestným uznáním Občanského výboru ve Štěměchách
 
Požárníci a sportovci
Tyto dvě organizace se v tomto roce ukázaly jako nejaktivnější ve všech směrech. Mimo svoji pravidelnou činnost uspořádaly 20. února masopustní průvod s večerní vydřenou masopustní merendou potvrzující pěkné tradice naší obce. Dalších jejich pěknou společnou akcí bylo uspořádání sobotní poutní taneční zábavy a nedělního výletu ve Tvrzi s dobrou dechovou hudbou z Opatova.
Nový svátek obce, puť v květnu
Nový termín poutě byl po dohodě všech společenských organizací (přesunut na) z podzimu na svátek Václava přesunut na svátek Jana v květnu a dále už tak bude tradiční v tomto nejkrásnějším měsíci roku. Hned napoprvé se slavnost naší obce velmi vydařila. Při nedělním koncertu dechové hudby ve Tvrzi bylo přítomno více jak 400 spokojených návštěvníků, kteří za krásného teplého počasí započali novou tradici pouťových oslav, spojených s atrakcemi kolotoče, střelnice, prodeje cukrové vaty a podobně. Tak i tedy napříště bude uklizená a upravená obec slavit svůj malý svátek v květnových dnech.
 
Požárnická soutěž
Požárníci se 28. 5. zúčastnili okrskové soutěže požárních družstev v Opatově, vyslali do této soutěže družstvo mužů a žen, které už nepostoupili do vyšší soutěže.
 
Zahrádkáři
Zahrádkáři uspořádali tématický zájezd na výstavu květin, exotického ptactva do Trutnova. Zájezd se konal 27. srpna a byl spojen s návštěvou blízkých lázní v Janských lázních. Na zpáteční cestě pak navštívili hrad Kuks s krásnými sochami od Matyáše Brauna. Na velikonoční neděli 3. dubna pořádali tradiční pomlázkovou zábavu.
Ve prospěch všech občanů opět lisovali ovoce na výborný mošt.
Svoji celoroční činnost završili velmi pěknou výstavou květin (aster) a ovoce a zeleniny ve dnech 15. – 16. října. Vystavené ovoce si v tomto roce svoji kvalitou a krásnou vybarveností nezadalo s ovocem s mnohem nižších poloh.
 
Svazáci
První akcí svazácké organizace byl besídka k MDŽ, která byla uspořádaná v Kulturním domě 13. března.
Uspořádali rovněž velmi pěkný Dětský den k Mezinárodnímu dni dětí. Konal se 11. června a pro deštivé počasí musel být uspořádán v Kulturním domě.
 
Ostatní organizace
Ostatní společenské organizace, jako Dohlížecí výbor Jednoty, ČSČK, vyvíjejí svoji pravidelnou činnost. ČSČK si vzaly patronát nad úklidem Tvrze a okolí Kulturního domu.
 
Úmrtí Karela Horkého
27. listopadu zemřel náhle v Brně, zasloužilý umělec, čestný občan naší obce hudební skladatel a náš velký rodák, Karel Horký. Narodil se 4. září 1909 v chudé rodině lesního dělníka ve Štěměchách.
Hudební nadání, spolu se zájmem o hudbu, jej přivedlo jako čtrnáctiletého chlapce do vojenské hudební školy ve Znojmě, kde získal první hudební základy. Jako fagotista působil potom v lázeňském orchestru v Piešťanech, v divadle v Českých Budějovicích, v rozhlasovém orchestru v Košicích a nakonec jako sólofagotista v operním orchestru v Brně v roce 1937, kterému zůstal věrný do konce života. Svoje vzdělání si doplnil na mistrovské školy pražské konzervatoře, ve třídě profesora Jar. Křičky absolutoriem v roce 1944. Jako učitel hudebně teoretických předmětů působil na hudební konzervatoři v Brně, později byl řadu let ředitelem této školy, přechodně přednášel také na Janáčkově akademii múzických umění.
Karel Horký byl však především umělcem tvůrčím. Z prostého fagotisty, absolventa vojenské hudební školy, se vypracoval v jednoho z nejvýznamnějších skladatelů své doby. Uvědoměle navázal na tradice moderní české hudby, vytvořil si vlastní osobitý styl a svým rozsáhlým skladatelským dílem, zasahujícím prakticky do všech hudebních žánrů, vstoupil do povědomí širší hudební veřejnosti. Základem jeho tvůrčího odkazu jsou čtyři symfonie, opera Jan Hus, Hejtman Šarovec, Jed z Elzinoru, balety Lastura a Král Ječmínek, instrumentální koncerty, především pro dechové nástroje, kantáty a komorní hudba. Vrcholem jeho díla byla opera Svítání podle románu Antonína Zápotockého Vstanou noví bojovníci, vytvořená ke znovu otevření Národního divadla. Byl velkým a úspěšným tvůrcem české hudby poválečných let. Jako pokrokově orientovaný umělec pracoval i organizačně. Patřil k zakládajícím členům Svazu českých skladatelů a koncertních umělců. Stal se místopředsedou jeho ústředního výboru a předsedou výboru krajské pobočky Svazu českých skladatelů a koncertních umělců v Brně. Byl i dlouholetým činovníkem Českého hudebního fondu. Jeho práce umělecká i organizační došla řady vyznamenání a ocenění. Obdržel cenu Osvobození města Brna, krajskou cenu Leoše Janáčka, propůjčeno mu bylo státní vyznamenání Za zásluhy o výstavbu, Řád práce a titul Zasloužilý umělec. Především však zůstal prostým, srdečným člověkem, vroucně milujícím svoji Českomoravskou vysočinu, svoji rodnou obec, do které se až do své smrti rád vracel.
5. prosince se sním loučilo v židenické obřadní síni město Brno, přítomni byli i jeho rodáci z obce, kterou svou prací tak proslavil.
 V Karlu Horkém odešel velký umělec a dobrý člověk
Čest jeho památce.
 
Pohyb obyvatelstva
V roce 1988 zemřel Jaroslav Šabacký z čísla 40 ve stáří 79 roků, Blažej Bobek z čísla 66 ve stáří 75 roků a jeho straší bratr Jaroslav Bobek z čísla 77 ve stáří 84 roků
Manželům Trnkovým z čísla 123 se narodil syn Karel a manželům Vejmelkovým z čísla 69 syn Luboš
K 31. 12. 1988 měl naše obec 333 obyvatel
 
Projednáno na chůzi Rady MNV dne 28. 2. 1989
 
Celý zápis roku  je uzavřen otiskem kulatého razítka černé bary o průměru 35 mm, s nápisem „Místní národní výbor se sídlem v Předíně, pro obce Předín a Štěměchy, okr. Třebíč v Předíně“ uprostřed otisku razítka je státní znak Československé socialistické republiky . Vedle otisku razítka je podpis Kalina.
 
 
                 
1989
(opis – neupravováno)
 
Povaha roku – zima
Leden, jako nejchladnější měsíc roku začal na toto období poměrně mírně. Nový rok – první den kalendářního roku se představil ranní teplotou 0oCelsia a večerní plus 1 stupeň Celsia. 3. ledna však už ranní teplota poklesla na mínus 6o , večerní rovněž. 5. ledna odpoledne se silně oteplilo a 6. ledna napadlo 10 centimetrů mokrého sněhu, který však 9. ledna, po několika dešťových přeháňkách, docela zmizel. Až v druhé polovině ledna začalo mrznout, ranní teploty dosahovaly mínus 5oC a večerní rovněž –5oCelsia. Převládalo počasí s ranními mlhami, přes den bylo většinou pěkné, slunečné počasí, teploty se upravily na mínus 2 až plus 2oC. Podobné počasí bylo v první polovin února – až 14-ho večer trochu nasněžilo, 15. února ještě připadlo, celková vrstva činila asi 5 cm. 19. února v neděli přišla obleva a sníh zmizel docela. Tímto asi hlavní zima skončila. 22. února už bylo vidět v zahrádkách rozkvetlé bledule jako první pozdrav jara. I když ještě na závěr února několikrát přišly sněhové přeháňky, nastupující jaro se nedalo zastavit.
První polovina března měla ranní teploty až plus 3 stupně, večer až plus 6 stupňů. V druhé polovině března vystoupily teploty na plus 7 stupňů ráno, večer dokonce až na plus 14 stupňů (31. března).
První dekáda dubna byla poněkud chladnější, ranní teploty kolem +3 stupňů, večerní do 7oC. Po 10. dubnu se oteplilo, ráno kolem +7o , večer kolem 10oC. Čekal nás však studený konec dubna, přesto však už 24. dubna kvetou třešně, 28. dubna dokonce mokře sněžilo a sníh přikryl květy na stromech
První dekáda května je poměrně chladnější, s ranními teplotami do plus 8 stupňů, večerními obdobně, druhá dekáda měla podobné teploty, i když přes den bylo tepleji. 12. května navečer byla první jarní bouřka s vydatným deštěm a 13 a 14. května opět velmi napršelo. Po 15. květnu bylo přes den na tuto dobu velmi teplo, odpolední teploty dosahovaly až 23 stupňů, mírně se pokazilo počasí o štěměšské pouti 21. května, kdy při krásné dechové muzice z Brtnice ve Tvrzi, bylo několik mírných přeháněk. Zbytek května bylo pěkné počasí s odpoledními teplotami přes 20 stupňů. První dvě dekády června se naopak vyznačovaly teplotami na tuto dobu mírně podprůměrnými, s častými dešti, například 22. června byla silná bouře s kroupami, které však naštěstí nenatropily příliš škod.
 
Léto
2. července hodně pršelo, v další dny se velmi oteplilo, zvláště večer dosahovaly teploty neobvyklou míru až 23 stupňů (7. července). Ochlazení přišlo tehdy, kdy mělo být nejvíce teplo – 14. července. 15. července byla ve Tvrzi taneční zábava a bylo tam večer pouze 12 stupňů Celsia a s přibývajícími hodinami ještě chladněji.
Týden vydrželo chladné počasí, po 20. červenci se zase oteplilo a i když občas napršelo, bylo teplo do konce měsíce. Začátek srpna byl chladnější, od 5. srpna se však vyčasilo a bylo polojasné, teplé počasí.
 
Žně
V pátek, 11. srpna, započaly sklizní jarního ječmene na Zahumenici žně. V příštím týdnu bylo opravdové letní, až tropické počasí. Přes den bylo přes 30 stupňů a večer bylo velmi teplo – až 24 stupňů. 22. srpna skončily žně a také tropické počasí. Koncem srpna a začátek září byl deštivý a chladnější, zřejmě však výhodný pro veškerou vegetaci, protože například počátkem září bylo možné vidět občany naši vesnice sušit už druhou seč trávy, čili třetí sklizeň sena
 
Podzim
První polovina září byla průměrná na teplo i srážky v týdnu od 18. září do 24. září bylo mimořádně teplé a krásné počasí, ráno kolem 13 – 15 stupňů, přes den přes 20 stupňů a večer ještě kolem 15 stupňů Celsia. Konec září byl chladnější
 
Zima
První polovina října byla chladnější, už 5. října se přihlásil první podzimní mrazík. Přes den však bylo většinou velmi pěkné. Začátek listopadu pěkný, slunečný, ještě bylo možno v lese nelézt poslední houby – suchohřiby. Od 14. listopadu bylo podstatně chladněji, po 16. listopadu bylo ráno i večer mínus 6 stupňů až mínus 10. stupňů a takto mrazivo a nevlídno bylo až do konce listopadu. 22.listopadu napadl první sníh, 25.listopadu hodně nasněžilo. První dekáda prosince měla ranní teploty do mínus 6 stupňů, večerní až mínus 9 stupňů. 13. prosince opět sněžilo, vzápětí se však oteplilo, nastalo tání sněhu, 15. prosince odpoledne začalo pršet a sníh zmizel. Nastaly pěkné slunečné dny s denními teplotami až do 10 stupňů Celsia. Až ráno na Štědrý den trochu nasněžilo, přes den sníh však zmizel a i když na závěr roku přišlo ochlazení s ranními teplotami mínus 5oC sníh už nenapadal.
 
Zemědělská výroba
O tomto roku se dá mluvit jako o roku kdy téměř všechno vyjde
Zelenina, ovoce
Urodilo se zemědělcům, urodilo se i v zahrádkách. Bylo dost ovoce i zeleniny, houby začaly sice růst až na konci srpna, ale rostly prakticky až do příchodu zimy.
Úroda obilí
Jednotné zemědělské družstvo Horácko dosáhlo velmi pěkné úrody. V naší obci byla úroda zvláště štědrá. Průměrný výnos žita dosáhl téměř 5 tun z hektaru, pšenice rovněž. Úroda ječmene přesáhla více jak 5 tun z hektaru.
Úroda brambor.
Opravdu rekordní výnos dosáhla úroda brambor. Na hektaru polí Frenštát až 400 q z hektaru, rovněž Horní a Dolní Davdovec byl štědrý a dosahoval až 350 q z hektaru.
Lesní plodiny
Jak jsem předeslal, i do lesa bylo na co chodit. Vždyť kromě oblíbeného sběru různých druhů hub, se urodilo i dostatek lesních malin, vhodných na domácí zpracování na marmelády či chutné domácí sirupy.
 
Výstavba v obci
Po náročném roce 1988, kdy bylo v obci hodně uděláno, zbývalo dokončení Tvrze, což se podařilo v plném rozsahu, včetně nakonzervování zbytků původní zdi středověké vodní tvrze. Zvelebená Tvrz společně s překrásnými tenisovými kurty a sousedním Kulturním domem tvoří významný společensko – sportovní trojúhelník v zájemně se doplňujícím potřebným zázemím.
 
Soukromá výstavby
Rozestavěno je několik soukromých rodinných domů. Jedná se o manžele Věru a Luboše Horkých, manžele Mašláňovy a manžele Herynkovy. Další mladí manželé se ke stavbě svého domu připravují. Manželé Toufarovi dokončili výstavbu svého domu s číslem 124.
 
Činnost politických a společ. org., požárníci
Nejvýznamnějším jubileum oslavili požárníci. Od založení hasičského sboru ve Štěměchách uplynulo plných 90 roků
2.      června vrcholily oslavy slavnostní schůzí v požárnické klubovně.
3.       
Slavnostní schůze
Za přítomnosti předsedy okresního výboru SPO v Třebíč, byly po slavnostním projevu, předneseném předsedou sboru, Pavlem Bobkem, předány medaile a diplomy zasloužilým členům tohoto velmi prospěšného hnutí. Nejstarší z nich byl pan František Trnka z čísla 62, kterému bylo 81 roků a od svého mládí až doposud je členem požárnické organizace. Bylo vzpomenuto dalších zakládajících členů a skromných začátků, ve kterých tyto dobrovolná organizace vznikla.
 
Požárnické cvičení
Na tyto oslavy navazovalo okresní požárnické cvičení se soutěží. Uskutečnilo se 3. 6. na hřišti na Vrchách. Naši obec reprezentovaly dvě družstva mužů, z nichž jedno tuto soutěž vyhrálo a jedno družstvo žen, které však v soutěži konkurenci nemělo.
Sportovci
Organizovaný sport představuje v naší obci pouze fotbal. Naše mužstvo sice stále fotbal hraje – konkrétně okresní soutěž IV. třídy, nedosahuje však bývalé výkonnosti a v letošním roce se umístilo na předposledním místě ve své skupině.
 
Masopustní průvod
Většího úspěchu dosáhli při společné organizaci s požárníky již tradičního masopustního průvodu a večerní masopustní merendy s vysokou účastí masek. Rovněž pořádání poutní zábavy se dá hodnotit jako již tradičně prospěšnou společenskou činnost sportovců
 
Organizace mládeže
Po dlouhých letech došlo v naši obci k rozpadu svazácké organizace pro nezájem mladých lidí pracovat ve společné organizaci. K pádu této organizace přispěla zřejmě i neutěšená finanční situace a několik neúspěšných pokusů uspořádat taneční zábavu s malou účastí a značným finančním propadem.
 
Neorganizovaný sport
Potěšitelně však působí zájem mládeže o sport, zejména o odbíjenou a tenis. Pro tyto sporty jsou vytvořené velmi dobré podmínky na antuce sportovního areálu u Tvrze.
 
Zahrádkáři
Vyvrcholením zahrádkářského roku bývá výstava ovoce a zeleniny. V tomto roce se však neuskutečnila. Většina zahrádkářů dosáhla velmi dobré a kvalitní úrody. Přebytek úrody jablek byl opět zužitkován na jablečný mošt v zahrádkářské lisovně.
 
ČSČK
Tato dobročinná organizace, kromě již tradiční účasti na čestném dárcovství krve, provádí i osvětovou činnost, například v závěru roku uspořádali velmi pěknou přednášku obvodního lékaře Mudr. Jiřího Píši na téma:“Choroby ve stáří“, a jeho ženy, dětské lékařky, na téma: Zdravá výživa dítěte.
 
Ostatní podniky v obci
V naši obci má místo pobočné středisko Okresní správy silnic v Třebíči. Součásti střediska jsou garáže s potřebnou technikou pro údržbu silnic, zejména zimního provozu, kde se tři střídající směny snaží udržet v našich tvrdých podmínkách sjízdnost všech okolních silnic. Součásti střediska je i písmomalířská dílna na výrobu silničních značek.
 
Prodejny
Prodejna smíšeného zboží Jednota dosahuje ročního obratu ve výši více jak milion korun, pohostinství Jednota kolem půl milionu korun.
 
Oslava pouti
V minulém roce jsem uvedl, že byla zavedena nová tradice štěměšské pouti na počest svatého Jana, slavícího svůj svátek v nejkrásnějším měsíci roku – máji. Místní kaplička (románského slohu) je tomuto světci vysvěcena. Odpolední část pouti je tedy zahajována Mši svatou u této kapličky.
 
Májové pobožnosti
Místní věřící konají v této kapličce tradičně májové podvečerní pobožnosti s občasnými podvečerními mšemi.
 
Závěr roku – politické události
Rok 1989 byl významný závažnou politickou událostí: 17. listopadu po studentské manifestaci k výročí zavraždění Jana Opletala v roce 1939 v Praze, došlo ke střetu s pořádkovými silami na Národní třídě v Praze.
 
Studentské demonstrace
Po brutálním zákroku pořádkových sil, se zvedla vlna odporu, vedená Občanským fórem, proti stávajícímu vedení státu.
 
Zrušení vedoucí úlohy KSČ
29. listopadu byla Federálním shromážděním zrušena vedoucí úloha KSČ. Občanské fórum stanovilo další podmínky: odstoupení vlády, volba nového presidenta, svobodné volby. Jednání s Občanským fórem, jenž zastupoval spisovatel a dramatik Václav Havel, se za federální vládu zúčastnil její předseda Ladislav Adamec a ministr Marián Čalfa.
 
Nová vláda
Obrovské manifestace občanů a stovky studentů všech vysokých škol na podporu požadavků studentů a Občanského fóra, se zúčastnily statisíce občanů. Byla sestavena nová vlády s předsedou Ladislavem Adamcem a polovičním zastoupením komunistů. Pro odpor občanů podporovanými novými manifestacemi, však její premiér rezignoval a byla ustavena nová vláda vedená Marianem Čalfou, s paritním zastoupením všech stran a hnutí.
 
Odstoupení prezidenta
Nedlouho poté podal demisi prezident republiky Gustáv Husák.
 
Nový předseda parlamentu
V reorganizovaném parlamentu se jeho předsedou stal reformní politik z let 1968 – 1969 Alexandr Dubček.
 
Volby prezidenta
Byly vypsány nové prezidentské volby na 29. prosince. Všechny zúčastněné strany se shodly na jediném kandidátovi: Václavu Havlovi, který byl 29. prosince, za řízení (slavnostní schůze) Alexandra Dubčeka, veřejným hlasováním jednomyslně zvolen prezidentem Československé republiky.
 
Změna společenského zřízení
V naši obci v době této poměrně klidné revoluce nebyly žádné rušivé momenty. Mezi lidmi se tříbily různé názory, řada občanů přivítala demokratizační změny a vládu více stran, další se obávají sociálních otřesů, které s tímto mohou být spojené. To, že na vládě se bude v budoucnu podílet více politických stran, je jistě prospěšné. Určité obavy z možných dopadů, se změnou společenského systému socialistického vlastnictví na systém tržního hospodářství, vyhlášeného novou vládou jsou pochopitelné.
 
Závěr roku
Závěr roku je tedy spojen s obavou do budoucnosti, ale s vírou že všechno dobře dopadne. V příštím roce nás čekají dvoje volby do Federálního shromáždění a komunální do místních samosprávných orgánů.
 
Pohyb obyvatelstva
Narození v r. 1989
Dostál Tomáš,     Štěměchy č. 105
Tománek Luboš, Štěměchy č. 117
Kovář Pavel,        Štěměchy č. 73
 
Zemřelí v r. 1989
Ondráčková Marie,     věk 74 let, Štěměchy č. 84
Kovářová Marie,        věk 94 let, Štěměchy č. 73
Šabatková Růžena,     věk 86 let, Štěměchy č. 79
Ondráček Miroslav,   věk 68 let, Štěměchy č. 78
Ondráček Ladislav,    věk 66 let, Štěměchy č.109
Dokulil Bohumil,       věk 75 let, Štěměchy č. 93
Bazala Josef,              věk 63 let, Štěměchy č. 31
Vídenská Anežka,      věk 83 let, Štěměchy č. 55
Trnková Marie,           věk 45 let, Štěměchy č. 47
 
Přestěhování
V roce 1989 se 4 občané odstěhovali a 13 se přistěhovalo
Počet obyvatel
Počet obyvatel k 31. 12. 1989 činil 336
 
 
Celý zápis roku  je uzavřen otiskem kulatého razítka černé bary o průměru 35 mm, s nápisem „Místní národní výbor se sídlem v Předíně pro obce Předín a Štěměchy, okres Třebíč“ uprostřed otisku razítka je státní znak Československé socialistické republiky. Vedle otisku razítka je podpis Kalina a datum 10. 4. 1990.
 
 
1990
(opis – neupravováno)
Povaha roku – zima
V první dekádě roku 1991 mrzlo od mínus 5oC do –10oC. Druhá dekáda byla o něco mírnější a třetí dekádu ledna se teploty někdy pohybovaly nad nulou. Celý leden byl jiný než jiné roky zejména tím, že vůbec nepadal sníh. Únor se podobal lednu tím, že až jedenáctého konečně napadlo 3 cm sněhu, 15 a 16. února už bylo asi 25 cm sněhu a mohl se konečně využívat štěměšský lyžařský vlek. Od 16. února se však zase začíná oteplovat, nastaly velmi pěkné slunečné dny, 26. února navečer dost pršelo. Březen nás pozdravil sněhovou vánicí s vichřicí a opět trochu přituhlo. První dekáda se však vyznačovala ranními teplotami kolem nuly, navečer byly 3 – 7o  nad nulou. 11. března bylo zvláště velmi pěkně, navečer bylo ještě +10oC. I druhá dekáda byla podobná, do 22. března bylo poměrně teplo, navečer až 12oC.
 
Jaro
Ochladilo se 24. 3. a nepříjemné počasí trvalo až do konce měsíce. První i druhá dekáda dubna poměrně chladnější, nejvyšší teploty večer do +5oC, po 17. dubnu tepleji. Měsíc květen začal velmi pěkně, ranní teploty kolem 10oC, večerní 12oC, po 15. květnu i více. 24 a 25. 5. pěkně napršelo.
 
Léto
První polovina června chladnější, pěkné teplé počasí až od 17. 6., 19. 6. bylo odpoledne ve stínu +23oC. 21. 6. bylo v noci několik bouřek.Poslední dekáda se rovněž vyznačovala pěkným teplým počasím s občasnými bouřkami. Červenec začal ranní bouřkou, která se změnila v silné přeháňky. Odpoledne se však už vyčasilo.
 
Nové státním svátky
Česká národní rada a Federální shromáždění schválilo nové svátky. 5. 7. státní svátek ČSFR – příchod slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, 6. 7. státní svátek České republiky na památku upálení Mistra Jana Husa. V letošním roce tak vznikly souvislé sváteční dny 5 – 6. 7. a volné dny 7. 7. sobota a 8. 7. neděle. V tyto dny bylo polojasno až oblačno. Zbytek července byl teplotně normální, spíš se dá říci, že bylo většinou pěkně a teplo, s občasnými mírnými bouřkami a přeháňkami. Srpen jako celek velmi teplý, 3. 8. začaly ve Štěměchách žně sečením ječmene. 6. 8. po delší době více napršelo. Teploty kulminovaly kolem 13 – 15 srpna, přes den dosahovaly teploty kolem 30oCelsia ve stínu, 21. srpna navečer se zvedl velký vítr, který přinesl ochlazení a přeháňky. Po 23. srpnu už bylo zase velmi pěkně a teplo. Toto skončilo 1. září, kdy se citelně ochladilo a ráno pršelo.
 
Podzim
Až do 18. 9. bylo dosti chladné počasí. Po té se oteplilo a bylo krásné babí léto až do konce září. Říjen jako podzimní měsíc se projevil z té lepší stránky až do 18. 10. bylo velmi pěkně, přes den teplo, od 10. 10. do 18. 10. to byly téměř letní dny. Závěr měsíce už byl chladnější, nevybočil však z normálu.
 
Zima
První dekáda listopadu se dá říci, že byla normální, citelně chladněji bylo po 10. 11., už i s ranními mrazíky, druhá dekáda tedy normální, v závěru měsíce, bylo to právě 29. 11. napadl první poprašek sněhu. 1. prosince napadly 3 cm sněhu a večer bylo mínus 7oC. Začínají pravidelné mrazivé dny s teplotami od mínus 5 až mínus 8oC. Druhá dekáda prosince byla trochu mírnější, 16. 12. napadlo 5 cm nového sněhu, 22. 12. však přišla obleva. Na Štědrý den byl mrazivý silný vítr a mínus 7oC. 25. 12. se vytvořila velká námraza a byla nepříjemná zima. 27. 12. přišla obleva, den nato opět přituhlo, ale nová obleva 30. 12. i na Silvestra ukončila starý rok netypickým počasím beze sněhu.
Celkově se dá hodnotit rok jako úrodný, dobrý. Zemědělcům vždy včas alespoň trochu napršelo, nikdy ne tolik, aby byly alespoň částečně doplňovány zásoby spodních vod, následným poklesem spodních vod, to znamená i velkým poklesem vody ve studních.
 
Nedostatek vody
 V některých případech to znamenalo úplné vysazení vodovodů. V naší obci to nejvíce postihlo skupinový vodovod Vrchy – Humna a nepomohlo, ani urychlené vybudování další studny a voda musela být dovážená.
 
Zemědělská výroba
Výnosy zemědělských plodin
Pšenice ozimá – Mlýnksá                20,70ha – průměrný výnos 58,127 q/ha
                        –   Pod kopečky       12,04 ha –                 výnos 68,19 q/ha
                         – Fenštát                34,46            –„-        výnos 62,34 q/ha
Žito ozimé        – Bezdíkov a Perná 29,41                         výnos 48,49 q/ha
Ječmen jarní      – Horní a Dolní Davdovec 37,12            výnos 75,18   q/ha
                             Širká                    30,46 ha                     -„-   73,18    q/ha
                              Kopec                 31,76 ha                      -„-   55,67    q/ha
                              Kuchyňky           10,03 ha                     -„-    58,93    q/ha
Brambory        –   Smrčí                   50,02 ha                     -„- 138         q/ha
Pro pěstování brambor nepříznivý rok, v srpnu a červenci bez srážek
 
Ovoce zelenina
Zeleniny se urodilo dostatek a to zejména tam kde byla možnost zalévat. V naší obci se velmi                rozšířilo pěstování zeleniny ve sklenících a tak řada rodin si dokáže vypěstovat vlastní kvalitní rajčata, papriky, okurky. Velmi pěkné výsledky přinesly všechny peckoviny, třešněmi počínaje a švestkami konče. Poněkud slabší byla úroda jablek. Jen kdo mohl zavčas zavlažovat, ten se dočkal dobré úrody s mimořádnou kvalitou ovoce s jinak vhodných klimatických podmínek léta.
Lesní plodiny
Nedostatečné srážky způsobily nedostatečnou úrodu hub všeho druhu. Těch bylo opravu podstatně méně. Než je alespoň průměr. Bylo však dostatek malin, v blízkých Jižních Čechách se urodilo hodně borůvek, takže milovníci tohoto sběru si přišli alespoň částečně na své.
 
Výstavba v obci
Jelikož se jednalo o rok kdy, se naše obec vracela z integrace s Předínem pod vlastní správu, to znamená, že se jednalo o rok přechodný, s nevyjasněnou koncepcí, a bez volebního programu byly konány jenom údržbové akce a zejména úklidové práce.
 
Soukromá výstavba
Svůj rodinný domek dokončují manželé Horkých, manželé Mašláňovi a Herynkovi. Stavbu započali manželé Milan a Šárka Vídenských, Pavel a Jana Vídenských , Martin a Iveta Krpálkovi.
 
Společenské organizace
Pravidelné činnosti vyvíjejí zejména požárníci, sportovci a zahrádkáři. Požárníci se zúčastnili okrskového cvičení v Předíně, nepodařilo se jim však postoupit do dalšího soutěžního kola. Sportovci pokračují v horších výkonech způsobených nedostatečnou vlastní hráčskou základnou a snaží se zachovat závodní kopanou pro naší obec, v současné době se bohužel pohybují na konci tabulky IV. třídy okresního přeboru.
Poměrně širokou základnu tvoří neorganizovaný sport v podobě rekreačního tenisu a odbíjené na překrásných kurtech u Tvrze. Pro nedostatek finančních prostředků nebyl sportovci uspořádán masopustní průvod.
ČSČK uspořádal jednu zdravotnickou přednášku, kterou vedl obvodní lékař MUDr. Jiří Píša a byla zaměřena pro mladé manžele a zdravou výživu.
Zahrádkáři již tradičně zpracovávali přebytky ovoce ve vlastní lisovně v kvalitní ovocný mošt.
 
Oslava pouti
 Oslava letošní pouti připadla na 20. května. Začala vlastně už uprostřed předcházejícího týdne příjezdem zábavních podniků, dále sobotní před poutní zábavou konanou sportovci v kulturním domě a nedělním odpoledním posezením při velmi dobré dechovce z Brtnice ve Tvrzi, kde sice přišly dvě malé májové přeháňky, ale brzy se vyčasilo. Od 14 hodin byla sloužená mše u kapličky.
 
Volby
V letošním roce se konaly dvě mimořádně politické akce. Byly to červnové volby do České národní rady a Federálního shromáždění a podzimní komunální volby do obecních zastupitelstev. Pro volby do České národní rady a Federálního shromáždění byly týden předem předány všem občanům starších 18 ti let kandidátské lístky s kterých si svobodně mohli vybrat své kandidáty a své strany a hnutí. Vysoká účast svědčila o zájmu občanů o to, jak bude vypadat budoucí stát.
V naší obci se na prvním místě umístili kandidáti Československé strany lidové, na druhém místě to byli kandidáti Komunistické strany Československa malým rozdílem 5 hlasů od prvního místa, dále s velkým rozdílem hlasů se umístili už jen malé části ostatních stran a hnutí.
V podzimních komunálních volbách byl stanoven pevný termín na registraci kandidátů pro volbu obecního zastupitelstva ve Štěměchách konaných 24. listopadu 1990
Jednalo se celkem o čtyři skupiny, které byly volební komisí vylosovány v tomto pořadí a těchto počtech:
1)      Nezávislí kandidáti                    celkem 7 kandidátů
2)      Komunistická strana                    -„-       1 kandidát
3)      Československá strana lidová      -„-       9 kandidátů
4)      Koalice členů ZD a ČSSZ           -„-        2 kandidáti
 
Výsledky voleb
Právoplatně byly zvoleni tito poslanci:
Nezávislí kandidáti:
Stanislav Moudrý, 39 roků mistr, Štěměchy č. 118,       získal 115 hlasů 
Marie Báňová,       36 roků, stav, tech. Štěměchy 102, získala 127 hlasů
Jiří Chromý,            37 roků elektromech. –„-         86    -„-     108 -„-
Československá strana lidová:
Petr Bobek                42 roků, technik        Štěměchy   66        získal 127 hlasů
Karel Bobek             56 roků soustruž,       -„-              92        -„-     117          -„-
Pavel Kovář              28 roků traktorista     -„-              93        -„-     134          -„-
Milada Píšová            39 roků,ošetř,doj.      -„-              19        -„-     109          -„-
Jaromír Toufar           37 roků,ošetř,doj.      -„-              57        -„-      85          -„-
Frant. Horký             42 roků vrtmistr         -„-              16        -„-      98          -„-
Koalice členů ZD a ČSSZ
Pavel Bobek              42 roků elektrikář, Štěměchy č. 68    získal       161 hlasů
Josef Binka                43 roků, opravář,   Štěměchy č. 12          -„-     133          -„-
Na svém prvním zasedání byl starostou zvolen Pavel Bobek s místostarostou Marie Báňová.
 
Pohyb obyvatelstva
Narození
V roce 1990 se narodili pouze dva chlapci.
Horký Lubomír, Štěměchy č. 71
Vídenský Pavel, Štěměchy č. 19
 
Zemřeli
Zemřeli tito občané:
Ondráčková Marie,,    věk 63 roků, Štěměchy č. 78
Ondráček Rudolf,     věk 76 roků, Štěměchy    č. 72
Špaček František,       -„- 81 roků,     -„-          č. 79
Dvořák František,     věk 69 roků, Štěměchy    č. 7
Strnadová Marie,     věk 60 roků, Štěměchy    č. 98
 
Počet obyvatel
Počet obyvatel činí k 31. 12. 1990 333 obyvatel.
 
Schváleno obec. zastup.
Opatřeno otiskem kulatého razítka modré barvy s nápisem „Obec Štěměchy“ se státním znakem České republiky uprostřed otisku razítka. Vedla otisku razítka je datum 27. 5. 1991 a podpis Bobek
                                           
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1991
(opis – neupravováno)
 
Povaha roku
Nový rok pokračoval na tuto dobu teplým počasím, teploty se pohybovaly od nuly až do výše 7o Celsia.
Zima
V druhé polovině ledna však již přituhlo a mrazy od –4oC do –10oC. Únor se představil ještě silnějšími mrazy: 1 – 3. 2. bylo ráno shodně –15oC.
Největší mráz
Nejsilnější mráz byl 6. února, to ráno bylo –18oC.
Možnost lyžování začala od 14. února, kdy napadlo asi 10 cm sněhu a za dva dny připadlo ještě dalších 15 cm. Kolem 20. února se výrazně oteplilo – na svátek sv. Matěje 24. 2. byly ráno dokonce 4oC nad nulou a sníh se téměř ztratil. Výrazně se ochladilo 28. února. První dekáda března byla ale zase teplejší s teplotami kolem nuly, ta se postupně zvyšovala a po 15. březnu bylo už možno započít první jarní práce, jako je úklid chodníků, pohrabání zahrádky a pod.
 
Jaro
Zima se ještě ale nechtěla vzdát své vlády – 29. března napadlo asi 5 cm sněhu a tak první velikonoční svátek byl ještě se sněhem. Pondělí velikonoční se však už ukázalo v plné kráse se slunečným. První polovina dubna proběhla dost jarně: ráno teploty od 3oC a večer do 5oC. Druhá polovina dubna byla dost chladná, ráno většinou nula, večer 0 až 5oC. Po 29. dubnu už přišlo větší oteplení s večerními teplotami kolem 10oC nad nulou. 4. května ráno ležel sníh s citelným ochlazením. Celý květen byl poměrně chladný, nejvyšší teploty ráno do 7o  večer kolem 10oC. V červnu ranní teploty kolem 10o , večerní nejvýše do 15o . 13. června přišla první bouřka, která přinesla i krupobití s ledovými kroupami velkými až 1 cm.
 
Léto
Druhá polovina června byla teplejší, v závěru měsíce byly 2 – 3 dny chladnější, Červenec byl teplotně spíš nadnormální. Tropické teploty byly v době od 5. – 8. července. 9. července byla bouře a hodně pršelo. Velká vedra pokračovala v době od 15. – 24. července. 25. 7. – 27. 7. byly mírné přeháňky.
 
Žně
29. 7. započaly žně posečením ječmene na Zahumenici a na Kopci. Srpen byl teplotně normální, stejně tak i v září, spíš ještě tepleji.
 
Podzim
Podzimní ochlazení až po 17. říjnu, v jeho závěru byly už ranní i večerní mrazíky do –4oC. 1. listopadu bylo ráno –6oC a na Vše svaté to na předínském hřbitově už pěkně klouzalo. Po 4. listopadu bylo tepleji až do konce měsíce a byly jen sporadické mrazíky.
 
Zima
5. prosince mrzlo a padal sníh, napadlo 15. cm sněhu dál připadával, 7. 12. ho už bylo asi 25 cm. Od 9. 12. začalo silně mrznout, 9. – 10. 12. bylo až mínus 15oC. 21. 12. připadl mokrý sníh a zároveň začala vánoční obleva, na Štědrý den odpoledne však zase začalo mrznout a napadlo 8 cm nového sněhu. Na sv. Štěpána znovu padal sníh, aby následující den už přišla opět obleva. Mírně přimrzlo až poslední den v roce.
 
Úroda
Výnosy obilovin i brambor byly velmi pěkné. U obilí se pohybovaly od 15 q do 60 q z hektaru, u brambor to bylo průměrně 225 q z hektaru. Z ovoce se průměrně urodilo jablek a hrušek, poněkud menší byla úroda peckovin, zejména třešní, které byly navíc nekvalitní. Dobrá byla úroda lesních malin, z důvodu menších srážek byla slabší úroda hub.
 
Výstavba
V obci nebyly prováděny větší akce, činnost obecního zastupitelstva se soustředila spíš na údržbu zařízení již vybudovaných. V obci je rozestavěno několik rodinných domků. Svůj rodinný domek dokončili manželé Věra a Lubomír Horkých. Na svůj dům dostali popisné číslo 126. Rovněž manželé Herynkovi dokončili svůj dům a dostali číslo 127.
 
Společenská činnost.
Společenské organizace zřejmě prožívají svou krizi, která je způsobena poklesem zájmů občanů o společenský život v obci. Fotbalisté, kteří hrají IV. třídu okresní soutěže v kopané skončili ve své skupině na posledním místě. Největší společenskou událostí byla asi květnová pouť s pěknou lidovou veselicí ve Tvrzi, ke které již tradičně vyhrávala krojovaná dechovka s Brtnice
 
Pohyb obyvatelstva
9. 10. 1991 se narodil Jan Vídenský z čísla 17
V letošním roce z našich občanů nikdo nezemřel.
Počet obyvatel činí k 31. 12. 1991    325 osob.
 
(